Zaciągnij raport BIG-Infomonitor


Zaciągnij raport BIG-Info monitor

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy możliwość szybkiego zaciągnięcia informacji o swojej osobie w bazach:

1. BIG
2. BIK
3. Bankowy Rejestr Dłużników

a dodatkowo, informacji w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Są to niezbędne informacje potrzebne do przygotowania:
– oferty czyszczenia negatywnych rejestrów z Biura Informacji Kredytowej
– indywidualnego planu pożyczki pozabankowej

Zaciągnięcie raportu nie wiąże się z jakimkolwiek zapytaniem, widocznym przez analityków bankowych, a co najważniejsze, nie obniża punktacji kredytowej!

W zaciągniętym raporcie będą widoczne zobowiązania które spełnią wszystkie poniższe punkty:

  1. Przeterminowanie należności jest większe niż 60 dni.
  2. Przeterminowana kwota jest większa niż 200 zł.
  3. Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika lub jeżeli nie wskazał takiego adresu, na adres zamieszkania, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o możliwości przekazania informacji o zadłużeniu do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Zapraszamy do działu kontakt w celu zamówienia raportu!