Refinansowanie hipoteki


Refinansowanie hipoteki

Większość posiadaczy kredytu hipotecznego nie zdaje sobie sprawy z tego, iż przeniesienie tego zobowiązania do innego banku nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Co prawda, kosztuje to czas potrzebny do uzbierania kompletu dokumentów, jednak korzyści mogą być niewspółmiernie wyższe w stosunku do zaangażowania.

Kiedy taki zabieg warto wykonać?
Banki angażując dosyć sporą kwotę kapitałową, wprowadzają tzw. karencję w spłacie zobowiązania. Przeważnie czas tej karencji waha się od 3 do 5 lat. Spłata tego zobowiązania w całości w tym okresie czasu wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty (od 1 do 5% w zależności od banku), która ma zadośćuczynić bankowi gotowość kapitałową przy niskim zysku. W większości przypadków, szukanie konkurencyjnej oferty opłaca się klientowi, gdy okres karencji upłynie bądź opłata za wcześniejszą spłatę kredyty wynosi 1-2%.

Doskonale Państwo zdajecie sobie sprawę z ryzyka podpisywania umów długoterminowych z operatorami komórkowymi, gdyż praktycznie za 6 miesięcy, ta sama sieć bądź konkurencyjna wprowadzi lepszą ofertę. Tak samo jest na rynku bankowym. Banki aby być konkurencyjnymi zaczynają obniżać marże oraz w niektórych przypadkach rezygnować z prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego, stawiając jednak pewne wymagania dotyczące historii kredytowej oraz wysokości dochodów. Proszę zauważyć, że w momencie upływu 3 lat od podpisania umowy kredytowej, tj. ustąpienia opłaty karencyjnej, oferty tego samego produktu są diametralnie inne. Dlaczego więc z nich nie skorzystać?

Zaletami refinansowania kredytu hipotecznego jest obniżenie marży bankowej co bezpośrednio wpływa na wysokość comiesięcznej raty oraz zmiany kwoty ubezpieczenia. Sama procedura zmian w hipotece nieruchomości odbywa się praktycznie bez naszego udziału.

Ile można na tym zyskać a ile stracić?
Załóżmy, że kredyt został wzięty na okres  300 miesięcy, spłacamy go regularnie od 40 miesięcy, a okres karencji wg. umowy już upłynął. Szukamy dla Państwa oferty banku, która obniży comiesięczną ratę na ten sam okres kredytowania tj. 260 miesięcy. Zmiana wysokości raty już od 40 zł daje poważne oszczędności przy ostatecznym rozliczeniu się z kredytu mieszkaniowego, gdyż przemnażając oszczędność przez okres pozostały do spłaty dostajemy kwotę 10.400 zł. Jest to bardzo realna różnica do wypracowania podczas przygotowania oferty refinansowania, a proszę uwierzyć „na słowo”, zdarza się, iż jest ona większa, zwłaszcza przy dużych kwotach kapitałowych.
Stracić można wyłącznie czas. Należy przygotować obecnie posiadaną umowę kredytową, zaświadczenie o zarobkach wraz z historią konta, zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z czynszem, czasem potrzebna będzie opinia banku o obsłudze zobowiązania. Pomimo tego i tak możliwość kupna tych samych pieniędzy za kwotę np. 10.000 zł mniej, mówi samo za siebie.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w celu przygotowania kontroferty bankowej, oraz pomocy w przygotowaniu w/w dokumentów i poprowadzeniu Państwa przez cały okres analizy kredytowej.