Szybka pożyczka


Szybka pożyczka

Oferujemy pożyczki  w kwocie od  300,00 zł  do  3000,00 zł  z okresem spłaty do  12 miesięcy  i ubezpieczeniem spłaty pożyczki na wypadek zdarzeń losowych. Akceptujemy wnioski z negatywną historią BIK.

Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku:

  • dowód osobisty;
  • zaświadczenie o zarobkach (oryginał) lub decyzja o przyznaniu emerytury lub renty;
  • pełny wyciąg z konta za ostatnie 30 dni;
  • jeden   opłacony w  ostatnim  czasie   rachunek   (w  przypadku   kiedy  rachunki   opłaca  małżonek   dostarczyć rachunek małżonka)

Dla działalności gospodarczej:

  • Wpis do ewidencji, Regon, Nip
  • umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z ostatnim, opłaconym rachunkiem;
  • wyciąg  z   rachunku bankowego  z  widocznymi  wpływami   z   tytułu prowadzonej  działalności   za ostatnie trzy miesiące;
  • opłacony ZUS za ostatni miesiąc;

UWAGA!
Z powodów technicznych, podpisanie wniosku a następnie umowy kredytowej może nastąpić wyłącznie w naszym biurze w Krakowie, przy ul. Rzemieślniczej 20/120. Zapraszamy do działu kontakt w celu umówienia się na spotkanie.

Wnioski i dokumenty prosimy kierować na kazuskredyty@gmail.com